Geaccrediteerd

Beroepscode en tuchtrecht

Utrecht Meerdere startdata Klassikaal (op locatie/online) 2 dagdelen 5 uur €525,-

De training Beroepscode en tuchtrecht maakt van jou een vakbekwame en transparante jeugdprofessional

Voor de SKJ-geregistreerde jeugdconsulent of – jeugdprofessional bij een gemeente bieden we de verplichte basis- en verdiepingstraining ter herregistratie aan. Ben jij SKJ – geregistreerd? Dan is Bender er voor jou!

Met registratie bij het SKJ heb je de beroepscode aanvaard en moet jij, als professional, voldoen aan gedrag en beroepsregels. Jeugdigen en (gezinnen) moeten erop kunnen vertrouwen dat de dienstverlening voldoet aan de eisen. Binnen het tuchtcollege wordt de zorgvuldigheid van beroepsmatig handelen getoetst. Het gaat over dat je je werk bewust doet, vakbekwaam en transparant bent volgens de code van de beroepsgroep. Wat zijn je overwegingen voor je handelen geweest? Met welke morele dilemma’s heb je te maken? Als beroepsgroep heb je een grote verantwoordelijkheid!

Schrijf je vandaag nog in!

Nu inschrijven

Doelgroep

Leervorm

Programma

Resultaat

Data

Studiekosten

Doelgroep

Ben jij werkzaam in het jeugddomein én SKJ geregistreerd? Wil je je bijscholen binnen de beroepscode Jeugdzorg en je bent bezig met een SKJ registratie? Dan is deze opleiding zeer geschikt. Voorwaarde voor deelname is dat je werkzaam bent in het domein Jeugd.

Leervorm

De cursus bestaat uit een groepsles verdeeld over 2 ochtenden, die klassikaal op locatie en/of online wordt aangeboden. Een online groepsles wordt verzorgd in een virtueel klaslokaal. Hier ontmoet je de docent en je mededeelnemers, waar aandacht is voor interactie en kennisdeling.

 

In groepsverband leren is samen leren, ervaringen delen, kennis opdoen en vaardigheden ontwikkelen onder begeleiding van een docent met praktijkervaring.

 

Volgens de richtlijnen van het RIVM vinden er op dit moment geen klassikale cursussen of bijeenkomsten plaats op onze locaties. Dit geldt in ieder geval voor lessen tot 1 juni 2020. 

Onze cursussen gaan door zoals gepland. 

Programma

De training Beroepscode en Tuchtrecht wordt in 2 dagdelen aangeboden, conform de SKJ voorwaarden van uitvoer training. Ter voorbereiding op het 1e dagdeel (basis) stellen de deelnemers leerdoelen op en na het 2e dagdeel (verdieping) wordt de training afgesloten met een eindopdracht ter toetsing van opgedane kennis. De deelnemers maken deze thuis. Het is een verplicht onderdeel van deze training en dient met een voldoende beoordeeld te worden.

De deelnemers zullen in deze training, naast het aangereikt krijgen van de inhoud en context van de beroepscode en richtlijnen, actief aan de slag gaan met de beroepsethische standaard (beroepscode) en de vakinhoudelijke standaard (richtlijnen).
De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Beroepscode;
  • Richtlijn jeugdhulp en jeugdbescherming;
  • Bewust bekwaam;
  • Beroepscode- tuchtrecht;
  • Ethische dilemma’s;
  • Casuïstiek Jeroen.

Resultaat

Je hebt…
… kennis en inzicht in de bedoeling van de professionalisering van de Jeugdhulp en positie jeugdprofessional;
… kennis, vaardigheden en doet ervaring op over/met morele oordeelsvorming;
… kennis over het tuchtreglement waarmee je te maken hebt na inschrijving bij het SKJ;
….kennis over de toetsingskaders en inspectie;
… zicht op hoe je gestructureerd omgaat met beroepsethische dilemma’s in de praktijk;
… meer zicht op hoe samengewerkt kan worden met hulpverleners.

Je bent…
… in staat om de bedoeling van de professionalisering Jeugdhulp te herkennen, in eigen woorden weer te geven en te koppelen aan voorbeelden uit de eigen praktijk;
… in staat om dilemma’s te herkennen, die je als professional in de praktijk tegen kunt komen;
… jezelf terdege bewust van het belang om overwegingen na te gaan voor jouw handelen.

Certificaat

Je ontvangt een “Certificaat” bij 80% deelname én wanneer de eindopdracht met een voldoende is afgerond. Op het certificaat staan de accreditatiepunten vermeld.

Accreditatie

De training Beroepscode en Tuchtrecht is geaccrediteerd voor 11 punten. Dit bestaat uit 7 uur klassikale contacturen, 3 uur zelfstudie en 1 uur voor het maken van de eindopdracht.

Heb je een NFG registratie? Dan kun je de punten voor deze opleiding als bij- of nascholing registreren.

Data

Woensdag 18 en 25 november 2020 in de ochtend van 09.30 – 13.00 uur, locatie Bender Utrecht

 

Woensdag 31 maart  en 14 april 2021 in de ochtend van 09.30 – 13.00 uur, locatie Bender Utrecht

Studiekosten

De kosten voor de cursus zijn:  € 525,- (vrij van btw en inclusief lesmateriaal, koffie/thee/frisdrank en lunch).